Atrieflutter: «sirkelsagmønster» i EKG

Atrieflutter er en sirkelstrøm i høyre forkammer

Diagnosen atrieflutter er en hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i høyre forkammer. Atrieflutter og atrieflimmer er beslektede arytmier da de deler samme disponerende faktorer (atrieflimmer). Behandlingen med blodfortynnende anbefales for enkelte pasienter med påvist atrieflutter for å forhindre hjerneslag, tilsvarende som for pasienter med atrieflimmer.

Pasienter med atrieflutter har hyppig atrieflimmer- og omvendt

 
Figur 1. Atrieflutter skyldes en stor sirkelstrøm i høyre forkammer

Hjertets «dirigent» er sinusknuten (Figur 1) som sitter i høyre forkammer (atrie). Den bestemmer når hjertet skal trekke seg sammen. Elektriske impulser fra sinusknuten aktiverer forkamrene før det går gjennom AV-knuten som fungerer som en «kontrollpost» som kan forhindre uhensiktsmessig rask puls. En kan sammenligne AV-knuten med en «bomstasjon» langs en vei som åpner kun for et gitt antall elektriske signaler (Normal og unormal hjerterytme).  

Ved atrieflutter går det en stor sirkelstrøm i høyre forkammer som stimulerer forkamrene raskt – ofte 300 slag/minutt. Heldigvis når ikke alle signalene hovedkamrene da AV-knuten stenger «bommen» for flere av slagene. Det klassiske er at AV-knuten stenger for halvparten av de elektriske impulsene, og pulsen blir da 150 slag/minutt. Hvor «streng» AV-knuten er til å stenge for elektriske impulser kan variere fra person til person, og pulsen kan hos enkelte bli over 200 slag/minutt. 

Atrieflutter går rundt og rundt som en sirkelsag der sagtakkerer kan sees på EKG

Figur 2. Atrieflutter gir det klassiske sagtakkmønsteret i EKG

Symptomer:

Atrieflutter gir flere forskjellige symptomer. Symptomene kan komme i perioder, eller være kontinuerlig tilstede. Det hyppigste symptombilde er:

  • Uregelmessig og høy puls
  • Redusert fysisk yteevne
  • Pustevansker

Pasienter som både har atrieflutter og atrieflimmer kan av og til skille mellom de to hjerteurtymene ved at -atrieflutter ofte oppleves som kraftigere og mer regelmessig hjertebank – sammenlignet med atriflimmer som ofte oppleves som mindre kraftig og mer uregelmessig. 

Utredning og behandling: 

EKG er sentralt i utredning av atrieflutter. Det typiske for atrieflutter er som nevnt at man ser sirkelstrømsaktiveringen av forkamrene som et «sagtaggsmønster»- det går rundt og rundt som en sirkelsag (Figur 2).

Medikamenter

Når atrieflutter er diagnostisert vil legen vurdere om pasienten trenger:

  • Blodfortynnende for å forhindre blodpropp
  • Oppstart av medisiner som kan redusere høy puls (påvirker AV-knuten til å bli «strengere»)
  • Oppstart av medisiner som kan forhindre at atrieflutter kommer tilbake

Ablasjon: 

Ablasjon er en god behandling mot atrieflutter og forhindrer at hjerteurytmen kommer tilbake med rundt 95% sannsynlighet. Ved vellykket ablasjon kan man ofte ta bort en del medisiner. Det er viktig å forsikre seg om at pasienten ikke har atrieflimmer i tillegg hvis man har indikasjon for bruk av blodfortynnende. Dette kan gjøres enkelt ved å ta gjentatte EKG fra digital EKG-måler eller gjennom langtids EKG-registering.