Atrietakykardi

Atrietakykardi: «koret synger feil sang«

Hjertets dirigent er sinusknuten (Normal og unormal hjerterytme) som styrer hjertet slik at pulsen reguleres ut  fra aktivitetsnivå. Det elektriske signalet fra sinusknuten overføres fra den ene hjertecellen til den andre i forkammeret. Etter at de elektriske signalene har aktivert forkamrene skal signalet overføres til høyre og venstre hovedkammer via to elektriske ledninger, slik at hovedkamrene trekker seg sammen og det dannes en puls. 

Figur 1. Atrietakykardi kan skyldes et punkt (fokal) eller en sirkelstrøm som gir unormal hjerterytme
Figur 1. Atrietakykardi kan skyldes et punkt (fokal) eller en sirkelstrøm som gir unormal hjerterytme
Figur 2. Hjertet fungere som et kor. Alle må synge riktig og samme sang
Figur 2. Hjertet fungere som et kor. Alle må synge riktig og samme sang

Rent billedlig kan en tenke på hjertet som et kor der sinusknuten er dirigenten i «hjertekoret». Det er viktig at alle er samstemte og følger det som dirigenten bestemmer.  Alle må synge riktig og samme sang. 

Ved atrietakykardi (forkortes ofte til AT) kan et lite område overstyre sinusknuten (fokal-AT) og lage raske impulser som fører til høy puls. I andre tilfeller kan atrietakykardi ha sitt utspring fra en liten eller større sirkelstrøm som henger seg opp og lager unormal hjerterytme. Illustrert med «hjertekoret», kan en sammenligne dette med at enkelte korister tar over styringen fra dirigenten og får koret med på å synge feil sang. Pulsen kan da bli uhensiktsmessig høy, og man kan få følelse av rask hjertebank. 

Kanskje det ble bråkete disko i stedet for klassisk ballade?

Atrietakykardi er som regel ikke farlig, men plagsomt. I sjeldne tilfeller der atrietakykardi vedvarer over flere dager, kan høy puls føre til redusert hjertefunksjon. Det blir som å løpe maraton over flere dager – hjertemuskelturen kan også bli sliten av å ha høy puls i mange dager. 

Utredning og behandling: 

EKG er sentralt i utredning av atrietakykardi. Egen digital EKG-måler kan lettere fange opp anfall. I første omgang forebygger man atritakykardi med hjertemedisiner som for eksempel betablokker eller kalsiumblokker. 

Ablasjon: 

Hos utvalgte pasienter kan det være aktuelt med ablasjon.