Atrietakykardi (AT)

Atrietakykardi: «koret synger feil sang«

Hjertets dirigent er sinusknuten (Normal og unormal hjerterytme) som styrer hjertet slik at pulsen reguleres hensiktsmessig ut fra kroppens behov. Typisk har man raskere puls under aktivitet og langsommere puls i hvile. Sinusknuten sender en elektrisk impuls fra den ene hjertecellen til den andre i hjertets forkamre. Den elektriske impulsen bremses deretter litt i AV-knuten, før den sendes raskt videre til hovedkamrene, slik at disse også kan trekke seg sammen og gi et pulsslag.

Figur 1. Atrietakykardi kan skyldes et punkt (fokal) eller en sirkelstrøm som gir unormal hjerterytme
Figur 1. Atrietakykardi kan skyldes som oftest urolige hjerteceller i et lite område (fokal) i forkamrene. Sjeldnere skyldes det en sirkelstrøm i et litt større område (makro-reentry) i forkamrene.
Figur 2. Hjertet fungere som et kor. Alle må synge riktig og samme sang
Figur 2. Hjertet fungere som et kor. Alle må synge riktig og samme sang.

Man kan tenke seg hjertet som et kor der sinusknuten er dirigenten i «hjertekoret». Det er viktig at alle er samstemte og følger det som dirigenten bestemmer.  Alle må synge riktig og samme sang. 

Ved atrietakykardi (forkortes ofte til AT) kan «urolige hjerteceller» et lite område overstyre sinusknuten (fokal AT). De urolige hjertecellene lager raske elektriske impulser som overtar styringen av hjertet og undertykker sinusknuten. I sjeldnere tilfeller kan en atrietakykardi ha sitt utspring fra en liten eller større sirkelstrøm som henger seg opp og overtar for sinusknuten. Illustrert med «hjertekoret», kan man sammenligne dette med at en av koristene tar over styringen fra dirigenten og får koret med på å synge feil sang og med alt for høyt tempo! Pulsen blir ofte uhensiktsmessig høy (100-200 pr/min), og man kan få følelse av rask hjertebank. 

Kanskje det ble bråkete disko i stedet for klassisk ballade?

Atrietakykardi er som regel ikke farlig, men plagsomt. I sjeldne tilfeller der atrietakykardi vedvarer over flere dager, kan høy puls føre til redusert hjertefunksjon. Det blir som å løpe maraton over flere dager – hjertemuskelturen kan også bli sliten av å ha høy puls i mange dager. 

Utredning og behandling: 

EKG er sentralt i utredning av atrietakykardi. Egen digital EKG-måler kan lettere fange opp anfall. I første omgang forebygger man atrietakykardi med hjertemedisiner som for eksempel betablokker eller kalsiumblokker. 

Ablasjon: 

Hos noen utvalgte med svært hyppige og langvarige anfall kan det være aktuelt med ablasjon av atrietakykardi. Ablasjon av atrietakykardi kan være vanskelig, og sjansen for vellykket behandling vil variere etter hvor i forkammeret rytmeforstyrrelsen starter og hvor ofte og lenge rytmeforstyrrelsen viser seg / gir plager. Under en ablasjon er man helt avhengig av at atrietakykardien kan gå i lengre perioder, slik at den nøyaktig kan kartlegges før den kan trygt abladeres. Suksessraten ved ablasjon av atrietakykardi er lavere enn for øvrige supraventrikulære takykardier (SVT).