AVNRT: «liten rundkjøring som ikke tar slutt»

Atrioventrikulær nodal reentry takykardi: «liten rundkjøring som ikke tar slutt»

Atrioventrikulær nodal reentry takykardi forkortes ofte til AVNRT. Denne hjerterytmeforstyrrelsen kommer sjeldent før 30 års alderen og er hyppigere hos kvinner enn hos menn. Symptomene på AVNRT er anfall med rask puls der pasientene ofte kjenner hjertebank i halsen, og svimmelhet er ofte ikke uvanlig hvis pulsen blir svært høy.  Anfallet har ofte en brå start og en brå slutt. Enkelte pasienter forteller om utløsende faktorer som stress, lite søvn, trening o.l., og flere har lært seg teknikker for å stoppe anfallet (blåse ut med lukket nese og munn, bruke bukpresse, brekke seg og drikke kaldt vann). Men hva er årsaken til ANVRT?

Figur 3. To elektriske veier kan danne en "rundkjøring"
Figur 3. To elektriske veier kan danne en «rundkjøring»
Figur 4. AVNRT skyldes en liten sirkelstrøm, "rundkjøring" ved AV-knuten
Figur 4. AVNRT skyldes en liten sirkelstrøm, «rundkjøring» ved AV-knuten

AVNRT er en liten sirkelstrøm

Som du leste i artikkelen Normal og unormal hjerterytme er sinusknuten «dirigenten» i hjertet som sender ut et elektrisk signal slik at forkamrene (atrie) aktiveres først og videre hovedkamrene (ventrikkel) og det dannes en puls. Mellom forkamrene og hovedkamrene går det elektriske signalet gjennom  AV-knuten som fungerer som en kontrollpost-«bomstasjon». For å forstå hvorfor AVNRT oppstår, kan vi bruke en annen illustrasjon enn «hjertekoret». 

Se for deg sinusknuten som en kommandosentral som sender ut «budbiler» med informasjon til hjertet om at det skal dannes en puls. Budbilen gir først beskjed til forkammeret. Deretter går budbilen videre til AV-knuten som fungerer som en «bomstasjon» mellom forkamrene og hovedkamrene. Etter «bomstasjonen» kjører «budbilen» videre for å stimulere hovedkamrene til å danne en puls.

Ved AV-knuten er det som regel bare ett kjørefelt (elektrisk bane) der «budbilen» kan slippe igjennom bomstasjonen. Det er ikke uvanlig at man kan ha to kjørefelt i dette området. Dette kan føre til at budbilen plutselig kan kjøre i sirkel – akkurat som i en rundkjøring (Figur 3). Budbilen som skulle gi beskjed til hovedkamrene om å gi en puls hekter seg  opp i rundkjøringen og stimulerer hjertet mange ganger. Dette fører til rask puls (Figur 4).

Siden «dobbel kjørebane» er relativt vanlig og regnes som et normalfenomen er dette ingen hjertefeil.  Det er fortsatt ukjent hvorfor enkelte får «rundkjøringsurytme». 

AVNRT er plagsomt, men som regel ikke farlig.

Utredning og behandling: 

EKG er sentralt i utredning av AVNRT. Hjerterytmeforstyrrelsen kommer ofte i perioder og kan være over før man rekker å komme seg til lege. Egen digital EKG-måler kan lettere fange opp anfall. 

Medisiner som betablokker og kalsiumblokker kan være aktuell i behandling av AVNRT. Som regel trenger man ikke å stå på medisiner fast, men ta medisin når anfallet kommer («pill in the pocket») for at det raskere skal gå over. Hvis det er hyppige anfall med AVNRT kan fast medikasjon være en god løsning. 

Ablasjon: 

Suksessrate ved ablasjon av plagsom AVNRT er høy (95%). Komplikasjoner er sjelden. Behov for pacemaker oppstår i rundt 1% av tilfellene.