Ekstraslag- Hva er det ?

Ekstraslag (ekstrasystoler) er hjerteslag som kommer mellom to normale hjerteslag. 

Symptomer på ekstraslag kan være følgende: 

  • Hjertebank- «dunk/hardt slag» i brystet
  • Uregelmessig puls
  • Svake hjerteslag
  • Følelse av at hjertet hopper over et slag
  • Redusert fysisk yteevne

Hjertekoret- ingen må synge for tidlig!

Figur 1. Sinusknuten er dirigenten i «hjertekoret». Alle må synge på likt- ingen for tidlig

Hjertet styres av sinusknuten som bestemmer hvor høy pulsen skal være. Sinusknuten påvirkes av nervesystemet som regulerer pulsen til å bli passe høy ut fra om vi er i hvile eller aktivitet. Men hvorfor får vi ekstraslag?

Rent billedlig kan en tenke på hjertet som et kor der sinusknuten er «dirigenten» i koret. Alle hjertecellene må «synge» på likt og «synge» samme sang. 

Hvis et område av koret begynner andre vers av sangen for tidlig dannes det en ekstra impuls som gir et ekstra hjerteslag . Siden ikke alle koristene «synger» på likt kan dette ekstraslaget kjennes ut som et svakt pulsslag. Dirigenten må deretter ta en liten pause for å samkjøre koret igjen. Dette gir en liten kompensatorisk pause som medfører at neste hjerteslag inneholder litt ekstra blod og kjennes ut som et sterkere hjerteslag. Enkelte mennesker kjenner dette som et dunk i brystet. 

 

Vi deler ekstraslag hjerteslag opp i to kategorier :

  • Ekstraslag fra forkammeret-Supraventrikulære ekstrasystoler (SVES)
  • Ekstraslag fra hovedkammeret – Ventrikulære ekstrasystoler- (VES)
Figur 2. Ekstraslag fra forkammer og hovedkammer

De fleste mennesker har ekstra hjerteslag som ikke gir symptomer og er ufarlig. Hvis ekstraslag øker i mengde og blir plagsomt kan dette behandles med medisiner. 

Mye ekstraslag fra hovedkammeret kan hos noen pasienter føre til svekket hjertemuskulatur og til at hjertets pumpefunksjon blir redusert. Det er som rot i «hjertekoret»  gjør ikke bare pasienten sliten, men også hjertet. Det er som å sitte i en konsertsal der det alltid det er korister som «synger» for tidlig- dette kan være  slitsomt. 

Utredning og behandling: 

EKG er viktig for å konstatere at du har ekstraslag. Utredning avhenger av hvor i hjertet ekstraslag kommer fra. Det kan være aktuelt med 24-timers EKG måling for å kvantifisere hvor mye ekstraslag som foreligger. I tillegg bør enkelte pasienter til mer omfattende hjerteundersøkelse som belastningstest og bildediagnostikk som ultralyd av hjertet. 

Medikamenter mot ekstraslag som betablokker, kalsiumblokker og flekainid startes hvis pasienten er plaget, og hvis hjertet påvirkes. 

Ablasjon: 

Ved enkelte tilfeller kan ekstraslag fjernes ved ablasjon- og som regel gjelder dette ventrikulære ekstrasystoler.