Ekstraslag- Hva er det?

Ekstraslag (ekstrasystoler) er hjerteslag som kommer mellom to normale hjerteslag. 

Symptomer på ekstraslag kan være følgende: 

  • Hjertebank- «dunk/hardt slag» i brystet
  • Uregelmessig puls
  • Svake hjerteslag
  • Følelse av at hjertet hopper over et slag
  • Redusert fysisk yteevne

Hjertekoret- ingen må synge for tidlig!

Figur 1. Sinusknuten er dirigenten i «hjertekoret». Alle må synge på likt- ingen for tidlig

Hjertet styres av sinusknuten som bestemmer hvor høy pulsen skal være. Hvert døgn slår hjertet 100 000 pulsslag! Sinusknuten påvirkes av nervesystemet som regulerer pulsen til å bli passe høy ut fra om vi er i hvile eller aktivitet. Men hvorfor får vi ekstraslag?

Rent billedlig kan en tenke på hjertet som et kor der sinusknuten er «dirigenten» i koret. Alle hjertecellene må «synge» på likt og «synge» samme sang. 

Hvis et område av koret begynner andre vers av sangen for tidlig dannes det en ekstra impuls som gir et ekstra hjerteslag . Siden ikke alle koristene «synger» på likt kan dette ekstraslaget kjennes ut som et svakt pulsslag. Dirigenten må deretter ta en liten pause for å samkjøre koret igjen. Dette gir en liten kompensatorisk pause som medfører at neste hjerteslag inneholder litt ekstra blod og kjennes ut som et sterkere hjerteslag. Enkelte mennesker kjenner dette som et dunk i brystet. 

 

Vi deler ekstraslag hjerteslag opp i to kategorier :

  • Ekstraslag fra forkammeret-Supraventrikulære ekstrasystoler (SVES)
  • Ekstraslag fra hovedkammeret – Ventrikulære ekstrasystoler- (VES)
Figur 2. Ekstraslag fra forkammer og hovedkammer

De fleste mennesker har noen ekstra hjerteslag (SVES eller VES) i løpet av et døgn. De fleste merker dem ikke eller merker svært lite og sjeldent til dem. Tilstanden regnes da som ufarlig. Hvis ekstraslagene øker i mengde og blir plagsomme kan man vurdere behandling. Imidlertid kan ekstra hjerteslag også ofte «brenne ut» over tid og det kan derfor være klokt å avvente behandling i en del tilfeller.

Hvis man har plager fra ekstra hjerteslag bør man vurderes hos lege. I noen tilfeller bør man undersøkes videre hos hjertespesialist, men det er ikke nødvendig hos alle. Ved svært mange ekstraslag (typisk >10000 pr døgn) fra hovedkammeret (VES) kan man over tid få svekket hjertemuskulatur med ledsagende redusert pumpefunksjon (hjertesvikt). Mennesker med svært mange ekstraslag fra hovedkammeret bør derfor ha jevnlig oppfølgning og ofte behandling.

Utredning og behandling: 

EKG er sentralt for å konstatere om man har ekstraslag. Den videre utredningen avhenger av hvor i hjertet ekstraslagene kommer fra. I tillegg vil legen vurdere om det kan være annen underliggende hjertesykdom som trenger utredning eller behandling. Det kan være aktuelt med 24-timers EKG måling for å telle opp hvor mange ekstraslag man har. I tillegg skal noen til mer omfattende hjerteundersøkelser, som belastningstest og ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) eller MR (magnetskanning) eller CT (røntgentomografi) av hjertet. 

Hvorvidt man bør ha behandling for ekstraslag og ev. hva slags type behandling som vurderes, avhenger av en rekke faktorer: Hvor mye plager man har, hvor mange ekstraslag man har og hvor i hjertet de kommer fra. Aktuell behandling kan være medisiner (som oftest betablokker, kalsiumblokker eller flekainid) eller ablasjon. 

Ablasjon: 

Ved enkelte tilfeller kan ekstraslag fjernes ved ablasjon- og som regel gjelder dette ventrikulære ekstrasystoler (VES).