Kan vi bruke ditt EKG?

Digitale EKG-målere

Figur 1. Digitale EKG-målere

Hjertet styres av elektriske impulser og EKG viser hjertets elektriske aktivitet. Ved unormal hjerterytme (hjerterytmeforstyrrelse / arytmi), vil EKG ofte gi diagnosen.

Hjerterytmeforstyrrelser skjer ofte anfallsvis, og man er derfor helt avhengig av å ta EKG under et anfall for å stille riktig diagnose. Det er ikke alltid så lett å rekke frem til legen før anfallet er gått over, og EKG vil da typisk være normalt.

Den siste tiden har markedet gitt oss flere enkle digitale EKG-målere. Enkelte klokker (f.eks. Apple Watch, Garmin eller Fitbit) kan registrere enkle EKG. Det finnes små håndholdte apparater for tommel-EKG, EKG-plaster og pulsbelter som kan registrere EKG som et øyeblikksbilde eller i et helt døgn. Disse digitale EKG-målerne kan gi et EKG som er godt nok til å vurderes av en hjertespesialist og gi en diagnose.

Digitale EKG-målere anbefales i de nye Europeiske retningslinjene for hjertesykdom. Unormale målinger bør vurderes av hjertespesialist. Alle over 65 år bør undersøkes regelmessig for atrieflimmer for å forebygge hjerneslag.

I april 2022 kom det nye anbefalinger fra Den europeiske ekspertgruppen for hjerterytmeforstyrrelser. De anbefaler bruk av digitale-EKG målere i utredning av unormal hjerterytme (se link). Digitale EKG-målere kan blant annet brukes for å stille en atrieflimmerdiagnose, men EKG bør vurderes av en hjertespesialist.

Doktor Hjertes leger gjør spesialistvurderinger av alle typer EKG-registreringer. Hvis vi vurderer at din EKG-registrering ikke er av god nok teknisk kvalitet, vil vi be deg om å sende ny registrering uten ekstra kostnad.

Hvordan bør du ta EKG?

Vi anbefaler at du bruker digital-EKG måler som kan registrere et EKG. Når du gjør en registrering av EKG er det viktig at du nøye følger instruksjonene fra produsenten, slik at registreringen blir av så god kvalitet som mulig. Felles for alle EKG-registreringer er at du bør sitte eller ligge så rolig som mulig under registreringen. Ta gjerne flere EKG mens du har symptomer.

En del pulsklokker og pulsbelter registrerer kun pulsvariasjon (fotopletysmografi-PPG). Disse registreringene er ikke gode nok til å stille arytmidiagnoser, men kan noen ganger gi oss en indikasjon på om det foreligger en arytmi.

Enkelte registeringer kan være av såpass dårlig kvalitet at de er vanskelig å analysere. Årsaken er som oftest elektrisk støy. I disse tilfellene vil vi be om at du sender oss ny EKG-registrering uten ekstra kostnad.

Hva er forskjellen mellom EKG tatt med digital-måler og EKG tatt hos lege?

EKG kan avsløre hjerterytmeforstyrrelse

Et standard EKG tatt hos fastlegen eller på sykehus består av 12 elektroder som gjenspeiler flere områder av hjertet. Det er derfor lettere å sette en sikker diagnose med et standard EKG. 

Digitale EKG-målere bruker oftest av kun 2 elektroder (f.eks. tommel på begge hender), og det kan derfor være vanskeligere å gjøre findiagnostikk. Hvis kvaliteten på EKG-opptaket er god, kan vi likevel ofte gi en diagnose. 

Se historien under! Her stilte man en overraskende diagnose, og kunne starte med målrettet behandling.

Opptak fra «EKGklokke» viste at mannen likevel ikke hadde atrieflimmer, men ekstraslag fra hjertets hovedkammer: Ny diagnose førte til riktig behandling.

Ola (anonymisert) 64 år har høyt blodtrykk og har tidligere hatt et hjerteinfarkt. Den siste tiden har han kjent uregelmessig hjerterytme. En dag drar han til legen for å ta EKG, men plagene var borte når han kom til legekontoret og EKG var normalt. Man antok at dette kunne være atrieflimmer og han fikk derfor blodfortynnende medisiner. Ola kjøpte en digital EKG-måler (klokke med EKG-funksjon), der registreringen viser at han har ekstra hjerteslag (røde piler) fra hjertets hovedkammer (Figur 3) når han har plagene med uregelmessig hjerterytme. Vi kunne derfor ta bort de blodfortynnende medisinene , og istedenfor starte med behandling mot ekstra hjerteslag (ekstrasystoli). 

EKG fra digital EKG-måler avdekket annen diagnose enn først antatt. 

Figur 3. Olas egen digitale EKG-måler avdekket ekstraslag