Kan vi bruke ditt EKG

Digitale EKG-målere

Figur 1. Digitale EKG-målere

Hjertet styres av elektriske impulser der EKG gjenspeiler hjertets elektriske aktivitet. Ved unormal hjerterytme (arytmi) fungerer ikke hjertet som normalt, og EKG endres fra normalen. 

Den siste tiden har markedet gitt oss flere digitale EKG-målere som klokker (Apple Watch, Garmin, Fitbit med flere), tommel- EKG,  EKG-plaster og pulsbelter som kan registrere hjerterytme som et øyeblikksbilde eller i et helt døgn.

Bruk av digitale EKG-målere anbefales i nye Europeiske retningslinjer. Unormale målinger bør vurderes av hjertespesialist. Internasjonale retningslinjer anbefaler screening-sjekk for atrieflimmer (EKG) for alle over 65 år for å forebygge hjerneslag

I april 2022 kom det nye anbefalinger fra Den europeiske arytmi (hjerterytme) ekspertgruppen for bruk av digitale-EKG målere i utredning av unormal hjerterytme (se link). Digitale EKG-målere kan i følge dokumentet fra dem brukes for å stille diagnosen arytmi. Den europeiske anbefalingen går blant annet ut på at en hjertespesialist bør analyserer EKG som ikke er normale.

Vi i Doktor Hjerte vil med denne hjemmesiden tilby at din rytmeregistering analyseres av hjertespesialist.

Våre forbehold

Vi anbefaler at du bruker digital-EKG måler som kan registrere et EKG. Enkelte pulsklokker og pulsbelter registrerer kun pulsvariasjon (fotopletysmografi-PPG). Disse registreringene kan ofte gi oss en indikasjon om at det foreligger en urytme, men det anbefales EKG for sikrere diagnose. Digitale EKG-målere med kun PPG kan derimot være til god hjelp for å vurdere behandlingseffekt av hjertemedisiner.

Enkelte registeringer kan vi dessverre ikke analysere grunnet tekniske utfordringer ved opptak eller lav kvalitet. Vi vil i disse tilfellene be kunden om å registrere/gjøre et nytt opptak, som oversendes til oss.

Hva er forskjellen mellom EKG tatt med digital-måler og EKG tatt hos lege?

Figur 2. EKG kan avsløre hjerterytmeforstyrrelse

EKG tatt hos fastlegen består av 12 elektroder som gjenspeiler flere områder av hjertet. Det er derfor lettere å sette en sikker diagnose ved et slikt EKG. 

Digital EKG-måler består av kun 1 elektrode som kan avdekke arytmi, og det er vanskeligere å gjøre findiagnostikk . 

Billedlig kan en si at et 12 elektroders EKG har 12 elektriske «forstørrelsesglass» som ser  hjertets elektriske signaler fra forskjellige vinkler, mens digital-EKG måler kun har ett «forstørrelsesglass» å hjelpe seg med (Figur 2). 

Likevel er ofte 1 elektrodes EKG tatt med digital måler av så høy kvalitet at arytmi kan konstateres og kategoriseres (Figur 3). Dette kan gi grunnlag for oppstart av behandling og henvisning til videre utredning. Se eksempel under. 

Opptak fra «EKGklokke» viste at pasienten likevel ikke hadde atrieflimmer, men ekstraslag fra hjertets hovedkammer: Ny diagnose førte til at ny medisinsk behandling ble igangsatt for pasienten.

Mann 64 år med høyt blodtrykk og tidligere hjerteinfarkt. Hadde den siste tiden kjent uregelmessig hjerterytme. Vanskelig å dokumentere EKG, men antatt å være atrieflimmer. Startet opp med blodfortynnende grunnet dette.  Pasienten kjøpte digital EKG-måler der opptak viste at pasienten ikke hadde atrieflimmer, men ekstra hjerteslag (røde piler) fra hjertets hovedkammer (Figur 3). Blodfortynnende kunne dermed tas bort og medikament mot ekstra hjerteslag ble startet. 

EKG fra digital EKG-måler avdekket annen diagnose enn først antatt. 

Figur 3. Pasientens egen digitale EKG-måler avdekket ekstraslag