Doktor Hjertets visjoner: 

Ingen ventetid

Doktor Hjerte analyserer din hjerterytme og gir hjertemedisinske råd uten ventetid

Høy faglig kunnskap

Hjertespesialistene hos Doktor Hjerte har spisskompetanse innen hjerterytmeforstyrrelser

Trygt og konfidensielt

Vi behandler dine data etter norsk og europeisk personvernlovgivning. Din konsultasjon lagres i PasientSky

Team

Dr. Trine S. Fink

Trine S. Fink


Faglig ansvarlig lege hos Doktor Hjerte. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, PhD

Spisskompetanse innen hjerterytmeforstyrrelser

Dr. Trine S. Fink er initiativtaker for Doktor Hjerte. Hun er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og har jobbet med spesialisering innen indremedisin og hjertemedisin ved bl.a. Bærum sykehus før hun kom til Rikshospitalet i 2011 og ble godkjent spesialist i hjertesykdommer. Hun disputerte for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2018 på sitt omfattende vitenskapelige arbeid innen den medfødte hjertemuskelsykdommen hypertrofisk kardiomyopati (arvelig «voksehjerte»). Hun driver aktiv forskning innen hjertemuskelsykdommer og hjerterytmeforstyrrelser og har pr nå publisert 21 vitenskapelige artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter.

Dr. Fink jobber til daglig som overlege ved arytmisenteret ved kardiologisk avdeling, Rikshospitalet. Hun har særlig ekspertise innen utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser, og har lang erfaring med kateterablasjon av alle typer hjerterytmeforstyrrelser, inkludert atrieflimmer.

Dr. Lars A. Dejgaard

Lars A. Dejgaard

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, PhD

Spisskompetanse innen hjerterytmeforstyrrelser

Dr. Lars A. Dejgaard er utdannet lege fra Aarhus Universitet i Danmark og har jobbet med spesialisering innen indremedisin og hjertemedisin ved bl.a. Kongsberg og Drammen sykehus før han kom til Rikshospitalet i 2015 og fullførte spesialiteten i hjertemedisin. Han disputerte for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2020 på sitt vitenskapelige arbeid innen treningseffekter på medfødte hjertemuskelsykdommer og hjerterytmeforstyrrelser hos pasienter med hjerteklaffsykdommer. Han driver aktiv forskning innen hjertemuskelsykdommer og hjerterytmeforstyrrelser og er veileder for flere forskningsstipendiater. Han har pr nå publisert 23 vitenskapelige artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter.

Dr. Dejgaard jobber til daglig som lege ved arytmisenteret ved kardiologisk avdeling, Rikshospitalet. Han har særlig ekspertise innen utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser, og utfører kateterablasjoner av en rekke forskjellige hjerterytmeforstyrrelser, inkludert atrieflimmer.

Dr. Stian Ross

Stian Ross


Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, PhD

Spisskompetanse innen hjerterytmeforstyrrelser

Dr. Stian Ross er utdannet lege fra Umeå Universitet i Sverige og har jobbet med spesialisering innen indremedisin og hjertemedisin ved bl.a. Sykehuset i Østfold før han fullførte spesialiteten i hjertemedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim fra 2010. Han har jobbet på Rikshospitalet siden 2014 og disputerte for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 2020 på sitt omfattende vitenskapelige arbeid innen avanserte hjertesviktpacemakere (cardiac resynchronization therapy – CRT). Han driver aktiv forskning innen pacemakerbehandling og hjerterytmeforstyrrelser og har pr nå publisert 10 vitenskapelige artikler i internasjonale medisinske tidsskrifter.

Dr. Ross jobber til daglig som overlege ved arytmisenteret ved kardiologisk avdeling, Rikshospitalet. Han har særlig ekspertise innen utredning og behandling av hjerterytmeforstyrrelser, og har omfattende erfaring med operasjoner av avanserte hjertepacemakere (CRT) og hjertestartere (ICD).