Normal og unormal hjerterytme

Normal hjerterytme

Har du tenkt over hvor lite vi kjenner hjertets taktfulle arbeid med å pumpe blod rundt i kroppen? Det er først når det oppfører seg taktløst at vi reagerer. Vi kjenner kanskje at hjertet «hopper over et slag», slår seg løs med uregelmessig rytme, og kanskje spiller opp til «feil sang» der takten går i «rask disco» når vi forventet «rolig ballade». Hvordan fungerer egentlig hjertet og hvordan oppstår hjerterytmeforstyrrelse? 

«Sinusknuten er hjertets dirigent som bestemmer takt og tone- hvorfor kommer vi i utakt ?»

Hjertet er et finstemt organ som har som oppgave å transportere blod rundt i kroppen slik at celler og vev kan motta oksygen og næringsstoffer. Hver hjertemuskelcelle koordineres av elektriske signaler for en effektiv og synkron utpumping av blodet. Hjertets «dirigent» er sinusknuten (Figur 1) som sitter i høyre forkammer (atrie). Den bestemmer når hjertet skal trekke seg sammen. Hjertecellene ligger tett inntil hverandre som små murstein, og det elektriske signalet fra sinusknuten overføres fra den ene hjertecellen til den andre i forkammeret. Etter at de elektriske signalene har aktivert forkamrene overføres signalet til høyre og venstre hovedkammer (ventrikkel) via to elektriske ledninger. Det dannes da et pulsslag. 

Figur 1. Hjertet består av høyre og venstre forkammer og hovedkammer. Hjertets elektriske veier er tegnet i gult
Figur 1. Hjertet består av høyre og venstre forkammer og hovedkammer. Hjertets elektriske veier er tegnet i gult

Hjertet påvirkes av nervesystemet som regulerer pulsen til passe fart relatert til aktivitetsnivå. Når vi hviler har vi hvilepuls på rundt 60 slag/minutt, og når vi er i full aktivitet øker pulsen til 140-200 slag/minutt.

Figur 2. Figur 2: AV-knuten fungerer som kontrollpost med bomstasjon
Figur 2. Figur 2: AV-knuten fungerer som kontrollpost med bomstasjon

Mellom forkammer og hovedkammer går signalet gjennom AV-knuten (atrioventrikulærknuten) som fungerer som hjertets «kontrollpost». Kontrollposten kan forhindre at pulsen blir for høy. En kan sammenligne AV-knuten med en «bomstasjon» langs en vei, som kun åpner for et gitt antall elektriske signaler, slik at pulsen ikke blir for høy (Figur 2). Tenk deg følgende scenario: Hvis urytme i forkammert gir 350 elektriske signaler i minuttet vil en puls på 350 slag/minutt være farlig for oss mennesker. Kontrollposten vil da kunne stenge igjen «bommen » for å forhindre at alle signaler når hjertets hovedkammer, slik at pulsen ikke blir farlig høy.

Unormal hjerterytme

«Hjerterytmeforstyrrelse er «krøll» i det elektriske systemet»

Unormal hjerterytme – arytmier-oppstår når de elektriske impulsene i hjertet ikke dannes eller sendes ut på normal måte. Du kan da få følelse av for langsom puls, rask hjertebank eller uregelmessig puls. Det finnes flere typer hjerterytmeforstyrrelser der utredning og behandling avhenger av hvilken type arytmi som avdekkes. EKG kan skille mellom de ulike arytmiene. 

Symptomer på unormal hjerterytme er:

  • Hjertebank
  • Rask puls
  • Ekstraslag
  • Følelse av at hjertet hopper over et hjerteslag
  • Uregelmessig puls
  • Langsom puls

I enkelte tilfeller gir ikke arytmier symptomer og blir tilfeldig påvist hos lege.

EKG som registrerer hjertets elektriske impulser er en viktig undersøkelse ved mistanke om arytmi. Forskjellige artymier har sin typiske signatur i EKG. Arytmier opptrer ofte i kortere «anfall» som kan vanskeliggjøre EKG dokumentasjon hos lege.

«Forskjellige arytmier har sin typiske signatur i EKG «

Vi deler unormal hjerterytme i to hovedkategorier: 

1. Langsom puls (bradykardi): 

Defineres som puls under 60 slag/minutt. Mange har naturlig lavere hvilepuls enn dette. Har du derimot for langsom puls kan dette gi plager i form av redusert fysisk yteevne, svimmelhet, nærbesvimelse eller besvimelse. 

  • Syk sinus syndrom: Hjertets dirigent, «sinusknuten» klarer ikke å gi startsignal for dannelse av puls
  • AV-blokk: Hjertets «kontrollpost» blir for streng og slipper ikke gjennom elektriske signaler («bommen» er stengt), slik at det kan dannes en puls i hovedkammeret

2. Rask puls (takykardi):

Årsaken til hjerterytmeforstyrrelse kan være flere. Enkelte ganger er det hjerteceller fra forkammeret (supraventrikulær takykardi, Figur 3) eller hovedkammeret (ventrikulær takykardi, Figur 4) som i perioder blir «overaktive» og lager egne raske elektriske impulser som styrer hjertet og gir høy puls. Andre ganger har man en ekstra elektrisk ledning inne i hjertet, som gir opphav til sirkelstrøm (reentry, Figur 5), som kan medføre høy puls.

For å lese mer om forskjellige hjerterytmeforstyrrelser: 

Figur 3. Supraventrikulær takykardi oppstår i forkammeret (stjerne)
Figur 3. Supraventrikulær takykardi oppstår i forkammeret (stjerne)
Figur 4. Ventrikulær takykardi oppstår i hovedkammeret
Figur 4. Ventrikulær takykardi oppstår i hovedkammeret
Figur 5. Sirkelstrøm grunnet ekstra elektrisk vei mellom forkammer og hoved-kammer (stjerne)
Figur 5. Sirkelstrøm grunnet ekstra elektrisk vei mellom forkammer og hoved-kammer (stjerne)